INSTYTUT PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-2                                             pk arch

Kolegium Instytutu Projektowania Architektonicznego:


prof. dr hab. inż. arch. Maciej ZŁOWODZKI
-          dyrektor instytutu
-          kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji (A-21)
dr hab.inż. arch. Tomasz KAPECKI
-          z-ca dyrektora instytutu

dr inż. arch. Piotr WINSKOWSKI
-          kierownik Zespołu Teorii i Estetyki Architektury (A-21a)
dr inż. arch. Andrzej WISZOWATY
-          kierownik Zespołu Architektury Sportu i Rekreacji (A-21b)
dr inż. arch. Krzysztof LUDWIN
-          kierownik Zespołu Architektury Przemysłowej (A-21c)
dr hab. inż. arch. Wojciech CHMIELEWSKI
-          kierownik Zespołu Współczesnego Regionalizmu (A-21d)   
dr hab. inż. arch. Piotr BURAK-GAJEWSKI, prof. PK
-          kierownik Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej (A-22)
 

dr hab. inż. arch. Kazimierz BUTELSKI, prof. PK
-          kierownik Zakładu Architektury Społeczno-Usługowej (A-24)
dr hab. inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK
-          kierownik Zespołu Architektury Przestrzeni Kultury
dr hab. inż. arch. Tomasz KOZŁOWSKI, prof. PK
-          kierownik Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej (A-25)
dr hab. inż. arch. Marcin CHARCIAREK
-          kierownik Pracowni Architektury Elementarnej (A-23)
dr inż. arch. Rafał ZAWISZA
-          koordynator spraw dydaktyki Instytutu
dr inż. arch. Katarzyna ZAWADA-PĘGIEL
-          koordynator spraw nauki i badań naukowych Instytutu
dr inż. arch. Paweł ŻUK
-          koordynator spraw informacji i informatyki Instytutu
mgr inż. Joanna PISZCZEK
-          kierownik administracji Instytutu
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 3
Tel. (+48) 12 628 24 20, 628 24 72
Tel/fax (+48) 12 423 35 11
Strona WWW: a2.arch.pk.edu.pl
Adres e-mail: a-2@pk.edu.pl
 
dyrektor instytutu: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
z-ca dyrektora instytutu: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki
sekretariat:  mgr inż. Joanna Piszczek, mgr Izabela Płaczek

ipa
  
aa

A-21   Katedra Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 206
Tel. (+48) 12 628 2448

ZESPÓŁ TEORII I ESTETYKI ARCHITEKTURY
1.    Kierownik Zespołu:  dr inż. arch. Piotr Winskowski
2.    Dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY SPORTU I REKREACJI
1.    Kierownik Zespołu:  dr inż. arch. Andrzej Wiszowaty
2.    Mgr inż. arch. Marcin Kulpa
3.    Mgr inż. arch. Piotr Łabowicz-Sajkiewicz
4.    Mgr inż. arch. Leszek Piłat
5.    Mgr inż. arch. Agnieszka Zaborska-Jagiełło

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ
1.    Kierownik Zespołu: dr inż. arch. Krzysztof Ludwin
2.    Mgr inż. arch. Wojciech Duliński
3.    Dr inż. arch. Anna Taczalska
4.    Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEGO REGIONALIZMU
pok. 402, tel.
(+48) 12 628 2462
1.    Kierownik Zespołu: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
2.    Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki
3.    Mgr inż. arch. Manezha Dost

A-22   Zakład Architektury Użyteczności Publicznej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 405
Tel. (+48) 12 628 2443
Strona WWW:
http://www.a22.arch.pk.edu.pl
Adres e-mail: a22@pk.edu.pl

1.    Dr inż. arch. Janusz Barnaś
2.    Dr inż. arch. Bartosz Dendura
3.    Mgr inż. arch. Ewelina Galas
4.    Dr inż. arch. Marta Nowak
5.    Mgr inż. arch. Lucas Patrick Olma
6.    Mgr inż. arch. Eliza Owczarek
7.    Dr inż. arch. Anna Porębska

A-23   Zakład Architektury Elementarnej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 103
Tel. (+48) 12 628 24 63
Tel/fax (+48) 12 628 202
1
Adres e-mail: a-26@pk.edu.pl

1.   Dr inż. arch. Marcin Głuchowski
2.   Dr inż. arch. Maciej Skaza
3.   Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc
4.   Dr inż. arch. Rafał Zawisza


 A-24   Zakład Architektury Społeczno-Usługowej

Kierownik Zakłdu: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 403
Tel. (+48) 12 628 3023
Adres e-mail: a24@pk.edu.pl
Strona WWW: www.a24.pk.edu.pl

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY SPOŁECZNO-USŁUGOWEJ

1.   
Kierownik Zespołu: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
2.    Dr inż. arch. Witold Gilewicz
3.    Mgr inż. arch. Marta Łukasik

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY PRZESTRZENI KULTURY
1.    Kierownik Zespołu: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
2.    Mgr inż. arch. Marcin Gierbienis
3.    Dr inż. arch. Paweł Żuk
A-25   Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 103
Tel. (+48) 12 628 24 35
Tel/fax (+48) 12 628 2021
Adres e-mail: a-25@pk.edu.pl
Strona WWW: www.a6.arch.pk.edu.pl

1.    Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
2.    Mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha
3.    Dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska
4.    Mgr inż. arch. Krzysztof Jasiński
5.    Dr inż. arch. Anna Mielnik
6.    Dr inż. arch. Marek Początko
7.    Mgr inż. arch. Piotr Stalony-Dobrzański