Menu Close

Zespół Architektury Przemysłowej

Kierownik Zespołu:

dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak >>>

Pracownicy:

dr inż. arch. Wojciech Duliński >>>
dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel >>>
mgr inż. arch. Marek Bystroń >>>

współpraca:

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki >>>

Profile naukowo-badawczy i dydaktyczny pracy Zespołu są zbieżne i obejmują szeroko rozumiane śro­dowisko zbudowane aktywności i pracy człowieka. W szczególności są to zagadnienia:

  • projektowanie obiektów produkcji materialnej – zakładów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji administracji, zaplecza socjalnego i strefy produkcji;
  • projektowanie obiektów i zespołów biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń pracy, ich wyposażenia, środowiska i technologii pracy biurowej, a także ewolucji względów estetyczno-wrażeniowych architektury;
  • aspekty ergonomii, BHP i antropometrii w architekturze, w kontekście cywilizacji technicznej, w dążeniu do zapewnienia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.

K. Szczudlik, ZAKŁAD PRODUKCJI PODZESPOŁÓW SAMOCHODOWYCH W KRAKOWIE
Projekt kursowy, stopień I, semestr 7, rok 2020/21
Zespół architektury przemysłowej