Menu Close

Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług

Kierownik Katedry:

DR HAB. INŻ. ARCH.
Tomasz Kapecki

Administracja Katedry:

mgr
Izabela Płaczek

Kontakt:

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
Katedra Architektury,
Miejsc Pracy, Sportu i Usług

ul. Warszawska 24, p. 101
31-155 Kraków

MAIL: a-2@pk.edu.pl