Menu Close

Zespół Architektury Współczesnego Regionalizmu

Kierownik Zespołu:

dr hab. inż. arch. Piotr Winskowski, prof. PK >>>

Pracownicy:

dr inż. arch. Manezha Dost >>>
dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych >>>

współpraca:

dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski, prof. PK

Zespół Architektury Współczesnego Regionalizmu prowadzi zajęcia z przedmiotów: Projektowanie arch.-urb. II (dla 5, 6 i 7 semestru studiów 1 stopnia), Projektowanie dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) oraz Seminarium specjalistyczne (dla 3 semestru studiów 2 stopnia) dla polskich i zagranicznych studentów kierunku Architektura. Dydaktyka ukierunkowana jest na poszukiwanie relacji między przestrzennym ukształtowaniem obiektów usługowych a potrzebami lokalnej społeczności w sferze użytkowej oraz symbolicznej i tożsamościowej identyfikacji. Tematy projektowe podejmowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i jednostkami samorządu terytorialnego. Pogłębieniu tej problematyki służą przedmioty fakultatywne (seminaria dla studentów 2 semestru studiów 2 stopnia): Psychologia architektury (A. Lasiewicz-Sych) oraz Teoria i estetyka architektury najnowszej (P. Winskowski).

Pracownicy Zespołu w swojej działalności naukowej koncentrują się na: rozpoznaniu kondycji architektury wobec przemian cywilizacyjnych dzisiejszego świata, procesów globalizacji i „glokalizacji” oraz relacji między architekturą i innymi sztukami (P. Winskowski); badaniu zachowań ludzkich społeczności i jednostek w środowisku zbudowanym (A. Lasiewicz-Sych); badaniu współczesnej architektury jako nośnika tożsamości kulturowej w świetle koncepcji krytycznego regionalizmu Kennetha Framptona (M. Dost).