Menu Close

O nas

Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług powstała w 2020 roku. Profil kształcenia obejmuje moduł zajęć dotyczących projektowania obiektów użyteczności publicznej. Specjalizujemy się w nauce projektowania budynków biurowych, produkcyjnych, obiektów sportowych, rekreacyjnych, budynków usługowych oraz obiektów kultury i obiektów wielofunkcyjnych. Realizujemy ćwiczenia projektowe i wykłady z teorii i zasad projektowania obiektów architektonicznych na 3 i 4 roku I stopnia oraz na 2 roku II stopnia. Prowadzimy projektowania dyplomowe po I i II stopniu oraz seminaria dyplomowe na II stopniu. Profesorowie naszej Katedry są także promotorami prac doktorskich realizowanych w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Prowadzimy także badania naukowe i usługi komercyjne związane z architekturą. 

Wieloletnie praktyczne doświadczenie wszystkich Pracowników to nasz niepodważalny atut a zdobyta wiedza jest kluczem do przyszłych sukcesów w niełatwym zawodzie architekta. 

Zapraszamy!

Kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług 
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK

A. Irzyk, MUZEUM PAMIĘCI WIOSEK ZATOPIONYCH
DYPLOM Magisterski, rok 2019/20 
Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK