Menu Close

Nauka

OFERTA USŁUG BADAWCZYCH 

 • analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu technologii pracy biurowej oraz efektywności układów funkcjonalno-przestrzennych i wyposażenia biur, w tym przestrzeni wspólnych i zagospodarowania terenu w zespołach budynków biurowych; 
 • wsparcie w procesach certyfikacji budynków biurowych; 
 • analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu technologii pracy w budynkach przemysłowych oraz efektywności układów funkcjonalno-przestrzennych i wyposażenia stref ogólnodostępnych, przestrzeni socjalnych i biurowych, a także zasad zagospodarowania terenu; 
 • analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu projektowania obiektów sportowych, krytych i otwartych, wyposażenia stref ogólnodostępnych, przestrzeni socjalnych i biurowych, a także zasad zagospodarowania terenu; analiza krzywej widoczności i prawidłowego doboru elementów konstrukcyjnych o dużej rozpiętości (np. przestrzenne elementy kratowe); 
 • analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu technologii obiektów sportowych oraz opłacalności inwestycji w wielkoskalową infrastrukturę sportową; 
 • audyty dostępności budynków użyteczności publicznej; 
 • analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu technologii obiektów służby zdrowia, w tym obiektów adaptowanych na szpitale tymczasowe: general adaptability assessment (GAAT); 
 • analizy, opinie i ekspertyzy z zakresu projektowania architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego, urbanistycznego i planowania przestrzennego w kontekście zarządzania ryzykiem; 
 • badania typu POE (Post Occupancy Evaluation) przy pomocy kompilacji różnych technik z zakresu psychologii środowiskowej i analizy inwentaryzacyjnej przestrzeni architektonicznej; 
 • badania prospołecznego potencjału środowiska architektonicznego (techniki space syntax); 
 • badania sposobu użytkowania przestrzeni, mapy behawioralne miejsc; 
 • badania emocjonalnego zaangażowania użytkowników, mapy ewaluatywne; 
 • analizy, opinie i ekspertyzy przestrzeni publicznych (interdyscyplinarne, architektoniczne, socjologiczne); 
 • badania z zakresu ochrony przed hałasem i drganiami.