Menu Close

Projektowanie Dyplomowe

Zapraszamy na Projektowanie Dyplomowe pierwszego oraz drugiego Stopnia

Dalsze informacje na stronie:
www.arch.pk.edu.pl

 

PRACE DYPLOMOWE STUDENCKIE OPRACOWANE W ZESPOLE ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA
a.p.   Projektowanie dyplomowe ST.I – Inżynierskie   /   a.p.   Projektowanie dyplomowe ST.II – Magisterskie

 

 

PRACE DYPLOMOWE STUDENCKIE OPRACOWANE W ZESPOLE SPORT I REKREACJA
s.r.   Projektowanie dyplomowe ST.I – Inżynierskie   /   s.r.   Projektowanie dyplomowe ST.II – Magisterskie

 

 

PRACE DYPLOMOWE STUDENCKIE OPRACOWANE W ZESPOLE UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA
u.p.   Projektowanie dyplomowe ST.I – Inżynierskie   /   u.p.   Projektowanie dyplomowe ST.II – Magisterskie

 

 

PRACE DYPLOMOWE STUDENCKIE OPRACOWANE W ZESPOLE WSPÓŁCZESNY REGIONALIZM
w.r.   Projektowanie dyplomowe ST.I – Inżynierskie   /   w.r.   Projektowanie dyplomowe ST.II – Magisterskie