Menu Close

 

Architektura Przemysłowa - Projektowanie Arch.+Urb.II - stopień II   semestr 2 - Prof. M. Złowodzki

PROJEKTOWANIE ARCH.+URB.II – ST.II   SEM.2,
PROF. M. Złowodzki,
Autor: K. Piekarz, rok 2020/21

 

K. Piekarz, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Projekt kursowy, stopień II, semestr 2, rok 2020/21
Zespół Architektura Przemysłowa, Gr.: mgr inż. arch. W. Duliński