Menu Close

 

Nagrodzona Praca Dyplomowa Magisterska: SOLINA. MUZEUM PAMIĘCI WIOSEK ZATOPIONYCH

PRACA DYPLOMOWA Aleksandry Irzyk PT.: „SOLINA. MUZEUM PAMIĘCI WIOSEK ZATOPIONYCH” ZOSTAŁA nagrodzona Drugim Miejscem w Konkursie na Najlepszą Prace Dyplomową W Zakresie Dachów Zielonych PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE „DACHY ZIELONE” (PSDZ) EDYCJA I.

– ZA ORYGINALNOŚĆ I WAŻNOŚĆ PODJĘTEGO TEMATU ORAZ W PEŁNI PRZEMYŚLANE, SPÓJNE I BARDZO CIEKAWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE UWZGLEDNIAJĄCE ZIELONE TECHNOLOGIE.

PROMOTOR: DR HAB. INŻ. arch. TOMASZ KAPECKI, PROF. PK, POLITECHNIKA KRAKOWSKA.