Menu Close

Zajęcia i tematy – rok akademicki 2020/21 oraz 2021/22

 

PROJEKTOWANIE wstępne ARCH.+URB.II, STOPIEŃ I, SEMESTR 4

//////////////////////
/////////////////////
/////////////////////

//////////////////////
/////////////////////
/////////////////////

//////////////////////
/////////////////////
/////////////////////

 

PROJEKTOWANIE ARCH.+URB.II, STOPIEŃ I, SEMESTR 5

//////////////////////
/////////////////////
/////////////////////

PROF. P. WINSKOWSKI
WSPÓŁCZESNY REGIONALIZM
ROK 2021/22

 

PROJEKTOWANIE ARCH.+URB.II, STOPIEŃ I, SEMESTR 6

//////////////////////
/////////////////////
/////////////////////

PROF. T. KAPECKI
Sport i rekreacja
ROK 2020/21

PROF. P. WINSKOWSKI
współczesny regionalizm
ROK 2020/21

 

PROJEKTOWANIE ARCH.+URB.II, STOPIEŃ I, SEMESTR 7

PROF. T. KAPECKI
Sport i rekreacja
ROK 2021/22

PROF. K. BUTELSKI
SPORT I REKREACJA
ROK 2021/22

PROF. P. WINSKOWSKI
WSPÓŁCZESNY REGIONALIZM
ROK 2021/22

 

PROJEKTOWANIE ARCH.+URB.II, STOPIEŃ II, SEMESTR 2

PROF. T. KAPECKI
Sport i rekreacja
ROK 2021/22

PROF. K. BUTELSKI
SPORT I REKREACJA
ROK 2021/22

//////////////////////
/////////////////////
/////////////////////

 

TEORIA Projektowania ARCH.+URB.II, STOPIEŃ I, SEMESTR 5
PROWADZĄCY GRUPY PROJEKTOWANIA ARCH.+URB.II
ROK 2021/22

 

TEORIA Projektowania ARCH.+URB.II, STOPIEŃ I, SEMESTR 7
PROWADZĄCY GRUPY PROJEKTOWANIA ARCH.+URB.II
ROK 2021/22

 

TEORIA Projektowania ARCH.+URB.II, STOPIEŃ II, SEMESTR 2
PROWADZĄCY GRUPY PROJEKTOWANIA ARCH.+URB.II
ROK 2021/22

 

Etyka Zawodu Architekta, Proces Inwestycyjny
PROF. P. GAJEWSKI
ROK 2021/22, st.I   sem.6

 

Ergonomia i BHP w Architekturze
PROF. M. ZŁOWODZKI
ROK 2021/22, st.I   sem.7

 

Negocjacje, Prawo w Procesie Inwestycyjnym, Praktyczne Aspekty Wykonywania Zawodu Architekta 
PROF. K. Butelski
ROK 2021/22, st.II   sem.2

 

Etyka Zawodu Architekta, Proces Inwestycyjny
PROF. P. GAJEWSKI
ROK 2021/22, st.II   sem.3

 

Fakultet – Teoria i estetyka architektury najnowsze 
PROF. P. WINSKOWSKI
ROK 2020/21

 

FAKULTET – Psychologia architektury
DR A. LASIEWICZ-SYCH
ROK 2020/21