Menu Close

Zdobywcą tegorocznego Stypendium SARP, został inż. arch. Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej

Jury doceniło szeroki zakres i niebanalną architekturę oraz ujmujące opracowanie graficzne jego projektu inżynierskiego pn. „Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy”, realizowanego pod kierunkiem dr. inż. arch. Bartosza Dendury (Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług WA PK).

Praca inżynierska, stanowi próbę odpowiedzi na problem ograniczonego dostępu mieszkańców małych miejscowości do oferty kulturalnej i programów edukacyjnych. Temu ma służyć centrum, które stanowiłoby zarówno punkt wzajemnej interakcji, jak i przestrzeń, w której mogliby rozwijać się na różnych polach zainteresowań i poszerzać horyzonty.

Koncepcja zakładała stworzenie budynku bardzo uniwersalnego w swojej funkcji. Zdecydowano się dlatego na podział budynku na dwie części – wejściową (reprezentacyjną,

mieszczącą wysoki na dwie kondygnacje hall wraz z salą wielounkcyjną) oraz dydaktyczną (przeszkloną jednokondygnacyjną część mieszczącą sale dydaktyczne

przedzielone mobilnymi ścianami działowymi dla zwiększenia elastyczności funkcjonalnej).

To właśnie duża uniwersalność stanowi o wartości projektu. Pokazuje, że obiekt nie zamyka się na jedną określoną funkcję, lecz daje możliwość kreowania przestrzeni w dowolny

sposób. Całość dopełnia przestrzeń parkowa z zachowanym istniejącym drzewostanem.

Idąc zgodnie z nurtem 3R (reduce, reuse, recycle), niektóre elementy wykorzystywane w obiekcie pochodzą z recyklingu. Zasadnicza część konstrukcji została zaprojektowana z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów z drewna klejonego. Już na wstępnym etapie projektu, założono, że obiekt ma spełniać kryteria charakterystyczne dla certyfikatu LEED.