Menu Close

Projektowanie Arch.+Urb. II, Stopień I, Semestr 6 – Prof. T. Kapecki – Sport i Rekreacja – Rok 2020/21

Celem kursu semestralnego jest zaprojektowanie obiektu użyteczności publicznej na podstawie jednego z dwóch wybieralnych tematów projektowych: Basenu Miejskiego lub Domu Wczasowego. Oba tematy zlokalizowane są na tym samym terenie, a przedmiotowa działka znajduje się w Krynicy Zdroju, przy ulicy Czarny Potok. Przewidziana powierzchnia użytkowa obiektów to : około 1800m2 dla basenu oraz około 2800m2 dla domu wczasowego. Zakres opracowania obejmuje: analizę miejsca, projekt zagospodarowania działki, rzuty, przekroje, elewacje, detal, rysunek odręczny oraz opis techniczny. Celem kursu jest zdobycie i poszerzenie umiejętności analizy problemów środowiska objętego tematem oraz projektowanie zespołów i obiektów o średnim stopniu złożoności funkcjonalnej.