Menu Close

 

Zespół - dr inż. arch. Lukas Patrick Olma, MA Arch.

DR INŻ. ARCH. Lukas Patrick Olma, MA Arch.
 

 

CURRICULUM VITAE:

Swoje wyższe wykształcenie Lukas P. Olma zdobywał zarówno w Niemczech jak i w Polsce, studiował na pierwszym i drugim stopniu w Münster School of Architecture – MSA w Niemczech, podczas których spędził dwa semestry za granicą na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (WA PK). W 2008r. ukończył studia z tytułem Master of Arts in Architecture (MA Arch.) na MSA oraz Magister-Inżynier Architekt (MSc Arch.) na WA PK.

Swoją edukację w zakresie budownictwa rozpoczął wiele lat wcześniej. W 2001r. ukończył szkołę zawodową jako kreślarz budowlany, a w 2002r. uzyskał maturę techniczną w zakresie budownictwa.

Po ukończeniu studiów pracował w niemieckich biurach architektonicznych, gdzie głównie kierował projektami budynków użyteczności publicznej, w tym budynków szkolnych. W 2010 roku rozpoczął studia doktoranckie na WA PK, które ukończył w 2014r. Od 2012r. pracuje najpierw na stanowisku asystenta naukowo dydaktycznego, a od 2020r. jako adiunkt dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej.

Ponadto L. Olma jest od 2021r. wybranym członkiem Kolegium Wydziału Architektury oraz powołanym członkiem Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki.

W trakcie swojej wieloletniej pracy na Politechnice Krakowskiej, oprócz pracy w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne II (zakres: budynki użyteczności publicznej), nadzorował ok. 70 prac inżynierskich i magisterskich jako promotor pomocniczy, a od 2020 roku również jako samodzielny promotor. Był również opiekunem kilkunastu studenckich prac konkursowych, których autorzy otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia. Ponadto koordynuje m.in. współpracę dydaktyczną pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej (WA PK) a Münster School of Architecture – MSA.

GODZINY KONSULTACJI:

czwartek: 13.00 – 16.00 POKÓJ 405

KONTAKT:

MAIL: Lukas.Olma@PK.EDU.PL
TEL: XXXXXXXXXXX

ADRES:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
UL. WARSZAWSKA 24
31-155 KRAKÓW

BUDYNEK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ – POKÓJ 405