Menu Close

 

Architektura Przemysłowa - Projektowanie dyplomowe  ST.II - Magisterskie

PROJEKTOWANIE Dyplomowe – ST.II   magisterskie   a.p., AUTOR: D. Tran, A. Śliwa, T. Szaraniec, ROK 2018/19 >>> a.p. – Projektowanie dyplomowe ST.I – Inżynierskie D. Tran, A. Śliwa, T. Szaraniec, MIĘDZYPOKOLENIOWA WIOSKA NA GRABINIEPROJEKTOWANIE Dyplomowe – ST.II   magisterskie, ROK 2018/19Promotor: dr inż. arch. A. Taczalska-Ryniak, Promotor pomocniczy: mgr inż. arch. M. Bystroń; mgr inż. arch. W. Duliński

Architektura Przemysłowa - Projektowanie dyplomowe  ST.I - Inżynierskie

PROJEKTOWANIE DYPLOMOWE – ST.I   InżynierSKie   a.p., AUTOR: M. Brdej, ROK 2019/20 >>> a.p. – Projektowanie dyplomowe ST.II – Magisterskie   M. Brdej, STREFA WEJŚCIOWO – BIUROWA W ZAKŁADZIE PRODUKCJI SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCHPROJEKTOWANIE Dyplomowe – ST.I   inżynierskie, ROK 2019/20Promotor: prof. dr hab. inż. arch. M. Złowodzki,…